https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th
top of page
Search

INTERMACH 2019

งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน ณ ไบเทค บางนา

INTERMACH 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับอาเซียน ภายใต้ธีมงาน ‘Connecting Intelligent Manufacturing Solution’ ครบวงจรด้วย 1,200  แบรนด์  จากบริษัทผู้ผลิตระดับแนวหน้าของโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, แม่พิมพ์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์การแพทย์, การผลิตเฟอร์นิเจอร์, การเกษตร และอีกมากมาย

  • เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

  • 45 ประเทศเข้าร่วมงานพร้อมพาวิลเลียนชั้นนำ

  • 50 สัมมนาและกิจกรรมสำคัญยกระดับทักษะผู้ประกอบการ

  • วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2562

  • Bitec บางนา EH 100 -104 
20 views

Comentarios


bottom of page