https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th
top of page
ปก1-06.jpg

INSPECTION  INSTRUMEAT

เครื่องมือตรวจสอบ : ประกอบไปด้วย เครื่องมือตรวจสอบหาจุดบกพร่องรอยเชื่อม, Digital microscope, แท่นตรวจสอบเอ็นดีที เป็นสินค้าคุณภาพสูง จากแบรนด์ชั้นนำที่เชื่อถือได้ และยังเป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชียและแถบยุโรป

bottom of page