https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
รุ่น YCM-300CNC - ระบบอัตโนมัติ ขนาดตัด 10"

รุ่น YCM-300CNC - ระบบอัตโนมัติ ขนาดตัด 10"

  • ยี่ห้อ: CHONGFU (ไต้หวัน)

 

  • ระบบอัตโนมัติ

 

  • ความสามารถในการตัด: 10 "(260 มม.)

 

  • องศาการตัด: 0 - 60 องศา

 

Specification Model: YCM-300CNC
Cutting Capacity

0°   - ⚫ 100 mm. / 〇 260 mm. / ☐ 255 x 255 mm. / ▭ 295 x 230 mm.

45° - ⚫ 80 mm. / 〇 240 mm. / ☐ 215 x 215 mm. / ▭ 225 x 215 mm.

60° - ⚫ 50 mm. / 〇 160 mm. / ☐ 130 x 130 mm. / ▭ 160 x 130 mm.

Blade Speed 25 - 85 m / min.
Blade Size 27 x 0.90 x 2965 mm.
Motor Output

1.6 HP, 3 phase 380 volt 50 Hz  

Dimension 2800 x 1800 x 1800 mm. (L x W x H)
Weight 580 Kg.
bottom of page