https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th
top of page
เครื่องเลื่อย

RF-712N

  • เครื่องเลื่อยสายพาน
  • เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก
  • เครื่องเลื่อยตัดงานทั่วไป
  • เครื่องเลื่อยสายพาน7นิ้ว

 

Specification Model: RF-712N
Cutting Capacity

0°   - 〇 178 mm. / ▭ 178 x 305 mm.

45° - 〇 127 mm. / ▭ 120 x 125 mm.

Blade Speed 22 - 34 - 49 - 64 m / min.
Blade Size 19 x 0.90 x 2362 mm.
Motor Output 1 HP, 3 Phase, 380 V, 50Hz
Dimension 1235 x 430 x 955 mm. (L x W x H)
Weight 135 Kg.
bottom of page