https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
เครื่องเจาะสว่านแบบชุดเฟืองขับ รุ่น  RF-40 N2F

เครื่องเจาะสว่านแบบชุดเฟืองขับ รุ่น RF-40 N2F

  • แบรนด์: CHONGFU (ประเทศไต้หวัน)

  • RF-40 N2F ขนาดเจาะ 40 มม โต๊ะเคลื่อนที่ X-Y
Item RF-40 RF-40N2F RF-40HC RF-40HS RF-40C2F RF-40S2F
Main Motor HP 1(3-phase)/1.5(1-phase) 1(3-phase)/1.5(1-phase) 1(3-phase)/1.5(1-phase) 1(3-phase)/1.5(1-phase) 1(3-phase)/1.5(1-phase) 1(3-phase)/1.5(1-phase)
1-Speed Motor rpm
(6 speeds) (standard)
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
 
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
60HZ 65~1550
55HZ 55~1260
2-Speed Motor rpm
(12 speeds) (optional)
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
60HZ 65~3100
50HZ 55~2520
Taper MT3or R8 MT3or R8 MT3or R8 MT3or R8 MT3or R8 MT3or R8
Stroke (mm) 130 107 130 130 107 107
Depth (mm) 260 260 260 260 260 260
Table size (mm) 730×210 730×210 585×190
(Cross Table)
555×495
(Square Table)
585×190
(Cross Table)
555×495
(Square Table)
X Travel (mm) 460 460 380   380  
Y Travel (mm) 230 230 180   180  
Column Diameter (mm) Ø115 Ø115 Ø115 Ø115 Ø115 Ø115
No.of T Slot 4 4 4 2 4 2
T Slot Size (mm) 16×26 16×26 14×24 16×26 14×24 16×26
Packing Dimensions (mm) 810x740x1150 810x740x1150 830x740x1860 830x740x1860 830x740x1860 830x740x1860
Machine Weight NW/GW 270/300 kgs
595/660 lbs
270/300 kgs
595/660 lbs
280/310 kgs
615/685 lbs
270/300 kgs
595/660 lbs
295/325 kgs
650/715lbs
285/315 kgs
630/695 lbs
No.of Machines
Packed in 20″ container
42 sets(w/o stand) 42 sets(w/o stand) 21 sets 21 sets 21 sets 21 sets
bottom of page