https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
RF-320AA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดตัด 10 "

RF-320AA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดตัด 10 "

  • แบรนด์: CHONGFU (ไต้หวัน)

  • ขนาดการตัด 10" (255 mm.)

  • ระบบเซมิ-ออโต้ยกโครงเลื่อยขึ้น เมื่อตัดงานเสร็จ

  • ปากกาไฮโดรลิค

  • องศาการตัด 0 - 60 องศา

 

SpecificationModel: RF-320AACutting Capacity

0° - 〇 255 mm. / ☐ 240 x 240 mm. / ▭ 310 x 230 mm.

45° - 〇 200 mm. / ☐ 190 x 190 mm. / ▭ 120 x 180 mm.

- 45° - 〇 170 mm. / ☐ 160 x 160 mm. / ▭ 180 x 120 mm.

± 60° - 〇 115 mm. / ☐ 115 x 115 mm. / ▭ 115 x 115 mm.

Blade Speed36 - 73 m / min.Blade Size27 x 0.90 2750 mm.Motor Output

1.5 HP 3 Phase 380 V. 50 Hz

Dimension1400 x 700 x 1540 mm. (L x W x H)Weight390 Kg.

bottom of page