https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
ชุดกดประทับตามแบบบนชิ้นงาน รุ่น MH series

ชุดกดประทับตามแบบบนชิ้นงาน รุ่น MH series

  • แบรนด์: TAPMATIC (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  • MH series เพื่อการรอยเครื่องหมายบนชิ้นงาน โดยการกดประทับด้วยแบบพิมพ์ตัวเลขและอักษรหรือตามแบบที่สร้างขึ้นเอง ทำงานกับเครื่องซีเอ็นซี

หัวมาร์คกิ้ง MH

รุ่น รหัส Oder ก้าน

โรคหลอดเลือดสมอง

น้ำหนัก (กิโลกรัม
MH 1/2 575020TH 20 มม 6.4 24.5 62 128 12 1.6
MH 1/2 575025TH 25 มม 6.4 24.5 62 128 12 1.6
MH 1/2 575075TH 3/4 " 6.4 24.5 62 128 12 1.6
MH 1/2 575010TH 1 " 6.4 24.5 62 128 12 1.6
MH 1/2 575003TH ฉบับที่ 3 มอร์ส 6.4 24.5 62 128 12 1.6
MH 3/4 577525TH 25 มม 6.4 40 86 172 18 3.4
MH 3/4 577510TH 1 " 6.4 40 86 172 18 3.4

ขนาดมาตรฐาน

X Z

รหัสการสั่งซื้อ

26 ตัวอักษร

รหัสการสั่งซื้อ

10 หมายเลข

รหัสการสั่งซื้อ

สเปเซอร์เปล่า

1 1.6 6.4 22.2 5707111006 5707101000 5707014002
1.5 1.6 6.4 22.2 5707112009 5707102003 5707014002
2 2 6.4 22.2 5707113001 5707103006 5707015005
2.5 2.4 6.4 22.2 5707114004 5707104009 5707016008
3 3.2 6.4 22.2 5707115007 5707105001 5707017000
4 4 6.4 22.2 5707120001 5707118008 5707021008
5 4.8 6.4 22.2 5707117002 5707106004 5707018003
6 6.5 9.5 19 5707950 * 5707951 * 5707952 *

ตัวยึดประเภทสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ
MH 1/2 5750THI 24 6.35 6.4 24
MH 3/4 5775THI 40 6.35 6.4 40
MH3 / 4 5775THILG 40 6.35 9.6 40
bottom of page