https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
เครื่องเลื่อยสายพาน ระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ รุ่น H-1080

เครื่องเลื่อยสายพาน ระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ รุ่น H-1080

  • แบรนด์: MEGA (ประเทศไต้หวัน)

  • เครื่องเลื่อยสายพาน ระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ มีอยู่ 5 รุ่น ดังนี้

H-800 ขนาดตัด 800 มม H-1080 ขนาดตัด 800 มม

H-1100 ขนาดตัด 1100 มม H-1300 ขนาดตัด 1300 มม

H-1613 ขนาดตัด 1300 มม

Specification Model: H-1080
Cutting  Range ⚫ - 800 mm / ⬛ - 1000 x 800 mm / ⬛ - 1000 x 1000 x 380 mm
Band Saw Size 67 x 1.60 x 8800 mm
Blade Speed

12 - 60 m/min

Motor Drive Blade 15 HP
Motor Hydraulic 5 HP  
Motor Coolant 1/4 HP       
Shipping Volume 4640 x 2270 x 3450 mm
Weight 12500 Kgs
bottom of page