https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
3753A Electronic Depth Gauges

3753A Electronic Depth Gauges

  • ยี่ห้อ: STARRETT (USA)
  • 3753A เครื่องวัดความลึกอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดความลึกความกว้างของช่องและตำแหน่งและความยาว
หมายเลขแมว พิสัย สำเร็จการศึกษา ความถูกต้อง
3753A-6/150 150 มม. / 6 นิ้ว 0.01 มม. / 0.0005 " ± 0.03 มม
3753A-8/200 200 มม. / 8 นิ้ว 0.01 มม. / 0.0005 " ± 0.03 มม
3753A-12/300 300 มม. / 12 " 0.01 มม. / 0.0005 " ± 0.03 มม

3648-180 ส่วนขยายฐาน 180 มม. สำหรับ 3753A และ 3753B

3648-260 ส่วนขยายฐาน 260 มม. สำหรับ 3753A และ 3753B

3648-320 ส่วนขยายฐาน 320 มม. สำหรับ 3753A และ 3753B

bottom of page