https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
รุ่น BS-450SA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ แบบเสาเดี่ยว ขนาดตัด 18"

รุ่น BS-450SA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ แบบเสาเดี่ยว ขนาดตัด 18"

  • ยี่ห้อ: MEGA (ไต้หวัน)

 

  • ความสามารถในการตัด: 18 "(460 มม.)

 

  • เครื่องเลื่อยสายพานระบบกึ่งอัตโนมัติ

 

  • แบบ Pivot

 

Specification Model: BS-450SA
Cutting Capacity   ⚫ 460 mm / ⬛ 460 x 407 mm
Mitre Cutting 320 mm (option)
Blade Size 41 x 1.30 x 4670 mm
Blades Speed 25 - 32 - 42 - 55 - 70 - 80 m/min
Motor : Blade Drive 7.5 HP
Hydraulic : Coolant 2 HP : 1/8 HP       
Shipping Volume 2450 x 1270 x 1890 mm
Weight 1750 Kgs
bottom of page