https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
รุ่น BS-400SA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ แบบเสาเดี่ยว ขนาดตัด 16"

รุ่น BS-400SA - ระบบกึ่งอัตโนมัติ แบบเสาเดี่ยว ขนาดตัด 16"

  • ยี่ห้อ: MEGA (ไต้หวัน)

 

  • ความสามารถในการตัด: 16 "(400 มม.)

 

  • เครื่องเลื่อยสายพาน ระบบกึ่งอัตโนมัติ

 

  • แบบ Pivot

 

Specification Model: BS-400SA
Cutting Capacity   ⚫ 400 mm / ⬛ 400 x 310 mm
Mitre Cutting 280 mm (option)
Blade Size 34 x 1.10 x 4115 mm
Blades Speed 25 - 32 - 42 - 55 - 70 - 80 m/min
Motor : Blade Drive 5 HP
Hydraulic : Coolant 1 HP : 1/8 HP
Shipping Volume 2210 x 1190 x 1640 mm
Weight 1275  Kgs
bottom of page