https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
666 เกจแผ่นความหนาแบบม้วน

666 เกจแผ่นความหนาแบบม้วน

- แบรนด์ : Starrett (อเมริกา)

- 667 เกจแผ่นความหนาแบบแผ่น เป็นที่ใช้งานกันมากในวงอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เครื่องจักร งานซ่อมสร้าง โรงทำแม่พิมพ์และอื่นๆที่ต้องการปรับตั้งระยะอย่างละเอียด

Cat No Thickness Accuracy667M-30.03 mm±0.004 mm667M-40.04 mm±0.004 mm667M-50.05 mm ±0.004 mm667M-60.06 mm±0.004 mm667M-80.08 mm ±0.004 mm667M-100.10 mm±0.005 mm667M-150.15 mm±0.004 mm667M-200.20 mm±0.006 mm667M-250.25 mm±0.006 mm667M-300.30 mm±0.006 mm667M-350.35 mm±0.006 mm667M-400.40 mm±0.0075 mm667M-450.45 mm±0.006 mm667M-500.50 mm±0.006 mm667-1/20.0005”±0.006 mm667-10.001”±0.0002”667-1.1/20.0015”±0.0002”667-2.002”±0.0002”667-2.1/2.0025±0.0002”667-3.003”±0.0002”667-4.004”±0.0002”667-5.005”±0.0002”667-6.006”±0.0002”667-7.007”±0.0002”667-8.008”±0.00025”667-9.009”±0.00025”667-10.010”±0.00025”667-11.011”±0.00025”667-12.012”±0.0003”667-13.013”±0.0003”667-14.014”±0.0003”667-15.015”±0.0003”667-16.016”±0.00035”667-17.017”±0.00035”667-18.018”±0.00035”667-19.019”±0.00035”667-20.020”±0.0004”667-21.021”±0.0004”667-22.022”±0.0004”667-23.023”±0.0004”667-24.024”±0.0004”667-25.025”±0.0004”667-26.026”±0.00045”667-27.027”±0.00045”667-280.028”±0.00045”667-290.029”±0.00045”667-300.030”±0.00045”

bottom of page