top of page
Search

INTERMACH 2018

 INTERMACH 2018 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับอาเซียน ภายใต้ธีมงาน ‘Connecting Intelligent Manufacturing Solution’ ครบวงจรด้วย 1,200  แบรนด์  จากบริษัทผู้ผลิตระดับแนวหน้าของโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, แม่พิมพ์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์การแพทย์, การผลิตเฟอร์นิเจอร์, การเกษตร และอีกมากมาย

  • เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

  • 45 ประเทศเข้าร่วมงานพร้อมพาวิลเลียนชั้นนำ

  • 50 สัมมนาและกิจกรรมสำคัญยกระดับทักษะผู้ประกอบการ

  • Intermach Forum #2 ปลุกพลังความรู้ SMEs และครั้งแรกในอาเซียน โชว์เคสโรงงานอัจฉริยะเต็มรูปแบบ สายการผลิตอัจฉริยะ

  • วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561

  • Bitec บางนา EH 100 -10435 views

Recent Posts

See All
bottom of page