https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
Search

INTERMACH 2018

 INTERMACH 2018 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับอาเซียน ภายใต้ธีมงาน ‘Connecting Intelligent Manufacturing Solution’ ครบวงจรด้วย 1,200  แบรนด์  จากบริษัทผู้ผลิตระดับแนวหน้าของโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, แม่พิมพ์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์การแพทย์, การผลิตเฟอร์นิเจอร์, การเกษตร และอีกมากมาย

  • เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

  • 45 ประเทศเข้าร่วมงานพร้อมพาวิลเลียนชั้นนำ

  • 50 สัมมนาและกิจกรรมสำคัญยกระดับทักษะผู้ประกอบการ

  • Intermach Forum #2 ปลุกพลังความรู้ SMEs และครั้งแรกในอาเซียน โชว์เคสโรงงานอัจฉริยะเต็มรูปแบบ สายการผลิตอัจฉริยะ

  • วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561

  • Bitec บางนา EH 100 -10439 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page