เครื่องมือวัดสีเคลือบหลายชั้นบนพลาสติก

QuintSonic 7

ultrasonic-coating1

เครื่องวัดความหนาสี เคลือบหลายชั้นบนวัสดุ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า

QuintSonic 7

ultrasonic-coating1

เครื่องวัดความหนาสี เคลือบหลายชั้นบนวัสดุ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า

QuintSonic 7

ultrasonic-coating1

เครื่องวัดความหนาสี เคลือบหลายชั้นบนวัสดุ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า