PoroTest 7

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เหมาะ
สำหรับผิวเคลือบหนาๆ

คะแนนโหวต: ยังไม่มีการโหวตให้คะแนน
ผู้ผลิตสินค้า: ElektroPhysik
รายละเอียด

ElektroPhysik Porosity Detection PoroTest 7
ElektroPhysik เครื่องมือตรวจหารูโพรง PoroTest 7 เครื่องตรวจหารูโพรงในผิวเคลือบแบบไฟฟ้าแรงสูง เหมาะสำหรับตรวจหารูโพรงในผิวเคลือบที่เป็นวัสดุฉนวนโดยเคลือบอยู่บนวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น โลหะและอโลหะเป็นต้น ตัวอย่างงานเช่น ท่อส่งน้ำมันและก๊าช ถังน้ำมันขนาดใหญ่ ภาชนะที่เคลือบสีพลาสติก ย่านความหนาผิวเคลือบ 0.03 - 1.7 มม. และ 1.4 - 11.3 มม.

download catalog