เครื่องมือตรวจหารูโพรงใต้ผิวเคลือบ

PoroTest 1

porotest-13

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ขนาดเล็ก

รายละเอียดสินค้า

PoroTest 7

porosity-detection

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เหมาะ สำหรับผิวเคลือบหนาๆ

รายละเอียดสินค้า

PoroTest 1

porotest-13

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ขนาดเล็ก

รายละเอียดสินค้า

PoroTest 7

porosity-detection

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เหมาะ สำหรับผิวเคลือบหนาๆ

รายละเอียดสินค้า

PoroTest 1

porotest-13

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ขนาดเล็ก

รายละเอียดสินค้า

PoroTest 7

porosity-detection

เครื่องมือตรวจหารูโพรงผิวเคลือบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เหมาะ สำหรับผิวเคลือบหนาๆ

รายละเอียดสินค้า