เครื่องมือวัดความแวววาว

PicoGloss 500 MC

gloss-measurement

เครื่องมือวัด ความเงาสะท้อน พร้อมมาตรฐานองศาการวัดที่ 20 องศา หรือ 20 และ 60 องศา

รายละเอียดสินค้า

STRATOTEST 4100C

stratotest

เครื่องวัดความหนาอิฐทนไฟ ในเตาอบและเตาเผาต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

PicoGloss 500 MC

gloss-measurement

เครื่องมือวัด ความเงาสะท้อน พร้อมมาตรฐานองศาการวัดที่ 20 องศา หรือ 20 และ 60 องศา

รายละเอียดสินค้า

STRATOTEST 4100C

stratotest

เครื่องวัดความหนาอิฐทนไฟ ในเตาอบและเตาเผาต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

PicoGloss 500 MC

gloss-measurement

เครื่องมือวัด ความเงาสะท้อน พร้อมมาตรฐานองศาการวัดที่ 20 องศา หรือ 20 และ 60 องศา

รายละเอียดสินค้า

STRATOTEST 4100C

stratotest

เครื่องวัดความหนาอิฐทนไฟ ในเตาอบและเตาเผาต่างๆ

รายละเอียดสินค้า