เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบแบบทำลายผิว

GalvanoTest

destructive-coating1

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบที่ เคลือบด้วยระบบอิเล็กโทรเพลท หลายชั้น

รายละเอียดสินค้า

วัดความหนาสีเคลือบบนไม้และพลาสติก

455

วัดความหนาชั้นสีบนไม้, คอนกรีต หรือ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า

GalvanoTest

destructive-coating1

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบที่ เคลือบด้วยระบบอิเล็กโทรเพลท หลายชั้น

รายละเอียดสินค้า

วัดความหนาสีเคลือบบนไม้และพลาสติก

455

วัดความหนาชั้นสีบนไม้, คอนกรีต หรือ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า

GalvanoTest

destructive-coating1

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบที่ เคลือบด้วยระบบอิเล็กโทรเพลท หลายชั้น

รายละเอียดสินค้า

วัดความหนาสีเคลือบบนไม้และพลาสติก

455

วัดความหนาชั้นสีบนไม้, คอนกรีต หรือ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า