เครื่องตรวจหารูโพรงผิวเคลือบแบบต่อเนื่อง

CPD

continuous-pinhole

ระบบตรวจหารูโพรงในแผ่นพลาสติก ยาง และวัสดุอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

CPD

continuous-pinhole

ระบบตรวจหารูโพรงในแผ่นพลาสติก ยาง และวัสดุอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

CPD

continuous-pinhole

ระบบตรวจหารูโพรงในแผ่นพลาสติก ยาง และวัสดุอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า