DTB-600N

เครื่องวัดทดสอบความแข็ง ระบบเซมิออโตเมติก

คะแนนโหวต: ยังไม่มีการโหวตให้คะแนน
ผู้ผลิตสินค้า: DT&T
รายละเอียด

DTB-600N แบบกึ่งอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงกดวัดอัตโนมัติด้วยปั๊มน้ำมัน
- แรงกดวัด 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000กก.. - กล้องขยายพร้อมสเกลวัด เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

download catalog