ใบเลื่อยสายพานสำหรับตัดโลหะและอโลหะ

Duratec SFB

carbon-band

ใบเลื่อยเลื่อยสายพานสำหรับเครื่องเลื่อยแนวตั้ง

รายละเอียดสินค้า

Intenss pro m42

pro-m42

ใบเลื่อยสายพาน ไบเมททอล ไฮสปี ด M42 เหมาะสำหรับการตัดงาน ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

Intenss Pro-Die m42

pro-die-m42

ใบเลื่อยสายพานไบเมททอล ส าหรับงานตัดวัสดุไม่แข็ง

รายละเอียดสินค้า

Versatix mp m42

versatix42

ใบเลื่อยสายพานฟันพิเศษสำหรับตัดเหล็กงานโครงสร้างโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

Duratec SFB

carbon-band

ใบเลื่อยเลื่อยสายพานสำหรับเครื่องเลื่อยแนวตั้ง

รายละเอียดสินค้า

Intenss pro m42

pro-m42

ใบเลื่อยสายพาน ไบเมททอล ไฮสปี ด M42 เหมาะสำหรับการตัดงาน ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

Intenss Pro-Die m42

pro-die-m42

ใบเลื่อยสายพานไบเมททอล ส าหรับงานตัดวัสดุไม่แข็ง

รายละเอียดสินค้า

Versatix mp m42

versatix42

ใบเลื่อยสายพานฟันพิเศษสำหรับตัดเหล็กงานโครงสร้างโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

Duratec SFB

carbon-band

ใบเลื่อยเลื่อยสายพานสำหรับเครื่องเลื่อยแนวตั้ง

รายละเอียดสินค้า

Intenss pro m42

pro-m42

ใบเลื่อยสายพาน ไบเมททอล ไฮสปี ด M42 เหมาะสำหรับการตัดงาน ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

Intenss Pro-Die m42

pro-die-m42

ใบเลื่อยสายพานไบเมททอล ส าหรับงานตัดวัสดุไม่แข็ง

รายละเอียดสินค้า

Versatix mp m42

versatix42

ใบเลื่อยสายพานฟันพิเศษสำหรับตัดเหล็กงานโครงสร้างโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า